KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“. Knygotyra, v. 61, p. 299-324, 1 saus. 2013.