Riaubienė A. Draudžiamoji spauda Centriniame valstybės knygyne 1919–1940 metais. Knygotyra, v. 77, p. 277-305, 30 gruodž. 2021.