Navickienė A. Redakcinė kolegija ir turinys. Knygotyra, v. 78, p. 1-6, 27 birž. 2022.