LIŠKEVIČIENĖ J. KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS. Knygotyra, v. 55, p. 54-79, 1 saus. 2010.