ISAČENKO T. METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU). Knygotyra, v. 54, p. 186-198, 1 saus. 2010.