TEMČINAS S. ARCHIMANDRITO SERGIJAUS KIMBARO LAIKAIS (1532‒1557) SUPRASLIO VIENUOLYNO ĮSIGYTI RANKRAŠČIAI. Knygotyra, v. 54, p. 173-185, 1 saus. 2010.