KOŽENEVSKAJA E. ŠIAULIŲ „KULTŪROS“ BENDROVĖS (1920–1937) KNYGŲ MENINĖ KULTŪRA. Knygotyra, v. 63, p. 143-166, 1 saus. 2014.