NAVICKIENĖ A. INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE. Knygotyra, v. 53, p. 198-216, 1 saus. 2015.