KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE. Knygotyra, v. 52, p. 7-37, 1 saus. 2015.