JANTSON S. XIX A. pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI. Knygotyra, v. 52, p. 231-241, 1 saus. 2015.