VĖLAVIČIENĖ S. KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. Knygotyra, v. 50, p. 86-96, 1 saus. 2015.