BONČKUTĖ R. DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS. Knygotyra, v. 65, p. 48-65, 1 saus. 2015.