PETREIKIS T. AUŠRININKO ANDRIAUS VIŠTELIO RANKRAŠTINIO PALIKIMO KELIAS Į LIETUVĄ. Knygotyra, v. 65, p. 66-93, 1 saus. 2015.