KAUNAS, DOMAS. 2013. „TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS“. Knygotyra 60 (sausio), 63-83. https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1373.