Mäkinen, Ilkka. 2020. „Meilės Skaitymui Diskurso Sklaida Europoje Nuo XVIII A. Iki XX A.“. Knygotyra 73 (sausio), 203-29. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.38.