KAUNAS, DOMAS. 2013. „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“. Knygotyra 61 (sausio), 299-324. https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952.