Kaunas Domas, ir Navickienė Aušra. 2021. „Pokalbis Su pirmąja ,Knygotyros‘ vyriausiąja Redaktore Ir Ilgamete Redaktorių Kolegijos Nare Docente Genovaite Raguotiene“. Knygotyra 76 (liepos), 7-16. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.76.72.