WALTER AXEL E. 2015. „KARALIAUČIAUS KNYGOTYROS MOKYKLA (1900–1945)“. Knygotyra 48 (sausio), 112-23. https://doi.org/10.15388/kn.v48i0.8115.