BUTKEVIČIUS, ALGIRDAS. 2015. „LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI ,KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE‘“. Knygotyra 64 (sausio), 9. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8210.