ZANDERS, VIESTURS. 2015. „KRISTIJONO DONELAIČIO ,METŲ‘ VERTIMAI Į LATVIŲ KALBĄ XIX A. ANTROJE PUSĖJE–XX AMŽIUJE“. Knygotyra 64 (sausio), 281-87. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8227.