BONČKUTĖ, ROMA. 2015. „DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS“. Knygotyra 65 (sausio), 48-65. https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8452.