PETREIKIS T. (2012) „KNYGOTYRA 2011–2012 m. KONFERENCIJOSE“, Knygotyra, 590, p. 0-0. doi: 10.15388/kn.v59i0.1127.