KAUNAS D. (2013) „TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS“, Knygotyra, 600, p. 63-83. doi: 10.15388/kn.v60i0.1373.