HERMANN A. (2011) „RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE“, Knygotyra, 560, p. 287-294. doi: 10.15388/kn.v56i0.1498.