Vaitkevičiūtė V. (2020) „Inkunabulų sklaidos ir funkcionavimo ypatumai: Lietuvos atminties institucijų rinkinių atvejai“, Knygotyra, 740, p. 7-34. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.74.45.