Budriūnienė J. (2020) „JAV lietuvių kultūrinė spauda anglų kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės sklaidos aspektu“, Knygotyra, 740, p. 188-208. doi: 10.15388/Knygotyra.2020.74.51.