KAUNAS D. (2013) „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“, Knygotyra, 610, p. 299-324. doi: 10.15388/kn.v61i0.1952.