Kaunas D. ir Navickienė A. (2021) „Pokalbis su pirmąja ,Knygotyros‘ vyriausiąja redaktore ir ilgamete redaktorių kolegijos nare docente Genovaite Raguotiene“, Knygotyra, 76, p. 7-16. doi: 10.15388/Knygotyra.2021.76.72.