NAVICKIENĖ A. (2015) „INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE“, Knygotyra, 530, p. 198-216. doi: 10.15388/kn.v53i0.7813.