MIGOŃ K. (2015) „XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA“, Knygotyra, 520, p. 186-196. doi: 10.15388/kn.v52i0.7875.