VĖLAVIČIENĖ S. (2015) „KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE“, Knygotyra, 500, p. 86-96. doi: 10.15388/kn.v50i0.7914.