BUTKEVIČIUS A. (2015) „LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI ,KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE‘“, Knygotyra, 640, p. 9. doi: 10.15388/kn.v64i0.8210.