BONČKUTĖ R. (2015) „DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS“, Knygotyra, 650, p. 48-65. doi: 10.15388/kn.v65i0.8452.