[1]
Petreikis T., „REGIONALIZMO RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOS KNYGŲ LEIDYBOJE: TARMINĖS KNYGOS“, BS, t. 66, p. 213-230, birž. 2016.