[1]
Tolkačevski K., „RUSIŠKI EPIGRAFINIAI MEMORIALINIAI XIX AMŽIAUS ĮRAŠAI VILNIAUS KATALIKIŠKOSE KAPINĖSE“, BS, t. 66, p. 281-310, birž. 2016.