[1]
Rankelienė S., „JURGIO PLATERIO KNYGOS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE“, BS, t. 67, p. 90-114, lapkr. 2016.