[1]
Braziūnienė A., „BIBLIOFILINIAI LEIDINIAI IR JŲ LEIDYBOS PATIRTYS LIETUVOJE“, BS, t. 67, p. 148-173, lapkr. 2016.