[1]
Kaunas D., „,NIDOS MOKYKLOS KRONIKA‘: PRAĖJUSIO LAIKO METMENŲ KNYGA“, BS, t. 67, p. 226-253, lapkr. 2016.