[1]
Taukinaitytė-Narbutienė R., „LEONO PANAVO KNYGŲ ĮRIŠAI TAIKOMOSIOS IR MENINĖS KNYGRIŠYSTĖS POŽIŪRIU“, BS, t. 68, p. 226-236, birž. 2017.