[1]
Bliūdžiuvienė N., „NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS IŠTEKLIAI KAIP ŠALIES DOKUMENTINIO PAVELDO LIUDIJIMAS“, BS, t. 68, p. 237-253, birž. 2017.