[1]
Braziūnienė A., „LIETUVA MINI PRANCIŠKAUS SKORINOS BIBLIJOS 500 METŲ SUKAKTĮ“, BS, t. 69, p. 284-289, spal. 2017.