[1]
Navickienė A., „Profesoriaus akademiko Domo Kauno 70 metų sukaktį pažymint“, BS, t. 72, p. 7-11, birž. 2019.