[1]
BRAZIŪNIENĖ A., „,KNYGOTYRA‘: TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR TAPATYBĖ“, BS, t. 60, p. 84-106, saus. 2013.