[1]
BLIŪDŽIUVIENĖ N., „ŽYMAUS LENKŲ KNYGOTYRININKO BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ“, BS, t. 57, p. 235-238, saus. 2011.