[1]
KOSAKOVSKAJA J., „KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944)“, BS, t. 57, p. 100-1230, saus. 2011.