[1]
JANKAUSKAITĖ V., „MOTIEJAUS VALANČIAUS RANKRAŠTINIO PAVELDO LIKIMO PERIPETIJOS“, BS, t. 56, p. 301-307, saus. 2011.