[1]
HERMANN A., „RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE“, BS, t. 56, p. 287-294, saus. 2011.