[1]
ILGIEWICZ H., „VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA“, BS, t. 56, p. 217-234, saus. 2011.