[1]
NAVICKIENĖA., „SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ RINKINYS SUOMIJOS NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE HELSINKYJE“, BS, t. 56, p. 185-201, saus. 2011.