[1]
VAITKEVIČIŪTĖ V., „LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS RETŲ KNYGŲ IR RANKRAŠČIŲ SKYRIAUS PALEOTIPŲ RINKINYS“, BS, t. 56, p. 135-148, saus. 2011.